• Ce reprezinta tipul dat de asigurare?
 • Anuntarea cazului asigurat
 • Excluderi din asigurare:
Ce reprezinta tipul dat de asigurare?

Poliţa de asigurare este destinată conducătorului auto, aceasta îi oferă indemnizaţiei bănească ca urmare a producerii unui accident rutier în momentul aflării acestuia la volanul autovehiculului, inclusiv in timpul stationarilor, opririlor, urcarii sau coborarii persoanei asigurate in/din vehicul. .

Asigurarea benevolă de accidente – este o modalitate rentabilă de a proteja sănătatea și viața Dvs. şi a celor dragi, de apariția unor situații neprevăzute, de asemenea polița de asigurare Vă va ajuta să compensați cheltuielile survenite în urma producerii cazurilor asigurate. .

Sunt considerate accidente:

 • Accidentele care au dus la pierderea temporară a capacităţii de muncă : traume, leziuni, comoţii, etc;
 • Accidentele care au dus la atribuirea unui grad de dizabilitate (invaliditate);
 • Decesul ca urmare a unui accident;

Pentru informație suplimentară: Accidente a conducătorului auto și pasageri

nu ezitați să sunați la numărul de telefon 079 88 70 88 / 022 93 01 91

sau completați formularul

Anuntarea cazului asigurat

În cazul în care unul dintre riscurile asigurate conform Contractului de asigurare (în perioada valabilității acestuia) s-a produs cu Persoana asigurată, aceasta trebuie să efectueze următoarele acțiuni:

 • În termen de 24 de ore din momentul accidentului să apeleze la instituţia medicală pentru o evaluare obiectivă a prejudiciului cauzat sănătăţii şi să obţină actul medical, care ar confirma faptul accidentului;
 • În termen de 3 zile de la data cauzării prejudiciului vieţii şi sănătăţii sale, să-l informeze despre cele întâmplate pe Asigurător, prezentând la Oficiul Central al Societății, Secția Regularizarea altor Daune documentele stabilite mai jos (în original sau în copii legalizate):
  • cererea de acordare a indemnizaţiei de asigurare;
  • poliţa de asigurare şi Contractul de asigurare;
  • actele de identitate;
  • documentele din instituția medicală, care confirmă producerea accidentului, durata tratamentului și incapacitatea temporară de muncă;

În cazul atribuirii unui grad de dizabilitate:

 • concluzia instituției stabilite de legislația în vigoare a Republicii Moldova, privind stabilirea gradului de dizabilitate;

In caz de deces al persoanei asigurate:

 • actele care confirmă intrarea în drepturile de moştenire (pentru moştenitorul Persoanei Asigurate);
 • alte documente, referitoare la circumstanţele survenirii cazului asigurat menționate în Contractul de asigurare.
Excluderi din asigurare:

Conform ”Condițiilor generale de asigurare benevolă de accidente”, nu se va achita indemnizația de asigurate pentru riscurile asigurate, dacă acestea s-au produs ca rezultat al acțiunilor prezentate mai jos:

 • sinuciderii (tentativei de sinucidere) Persoanei asigurate, cu excepţia cazurilor când aceasta a fost adusă la această stare prin acţiuni ilicite ale terţelor persoane;
 • traumelor sau schilodirilor căpătate de Persoana asigurată în rezultatul comiterii de către aceasta a acţiunilor, în care sunt constatate semne de acţiuni ilicite;
 • bolilor, inclusiv acutizarea bolilor cronice;
 • ebrietăţii alcoolice, narcotice sau toxice;
 • practicării tipurilor de sport riscante la nivel de amator, inclusiv o singură dată, precum sunt: auto-, moto-, sporturi dacă acestea nu au fost indicate în cererea-declaraţie care este completată la încheierea contractului de asigurare şi nu a fost aplicat coeficientul de majorare la calcularea primei de asigurare.