Cuprins
 • Ce este o Asigurare Cargo?
 • Obiectul asigurării CARGO
 • Conținutul contractului de asigurare CARGO
 • Despăgubirea de asigurare
 • Excluderi
Ce este o Asigurare Cargo?

În timpul unui transport se pot întâmpla diverse evenimente neplăcute. Bunurile pot fi avariate, distruse sau chiar furate. Asigurarea Cargo oferă protecția financiară adecvată, pentru pierderile suferite în astfel de cazuri.

Obiectul asigurării CARGO

Obiectul asigurării CARGO îl reprezintă mărfurile transportate cu un mijloc de transport adecvat. Astfel, bunurile și mărfurile transportate pot fi asigurate pe perioada transportului terestru, naval, maritim sau pe calea aerului, precum și, în funcție de tipul transportului și de opțiunea sa, pe timpul transbordării, al încărcării/descărcării sau al depozitării.Atentie: Acest tip de asigurare nu permite ca beneficiar al asigurării să fie insuși transportatorul – pentru asigurarea acestuia există asigurarea CMR.

Conținutul contractului de asigurare CARGO

Contractul de asigurare se încheie în baza cererii scrise a Asiguratului, care trebuie să conţină următoarele date:

 • denumirea precisă, tipul ambalajului, numărul de locuri şi greutatea încărcăturii;
 • numerele şi data conosamentelor sau ale altor documente de transportare;
 • tipul transportului (la transportarea maritimă – denumirea, anul fabricării, pavilionul şi tonajul vasului);
 • mijlocul de expediere a încărcăturii (în vrac, în grămadă, în cisterne, pe punte ori în cală);
 • punctul de plecare, reîncărcare şi destinaţia încărcăturii;
 • data expedierii încărcăturii;
 • suma asigurată a încărcăturii;
 • condiţiile de asigurare.;

Pentru informație suplimentară: Asigurarea CARGO

nu ezitați să sunați la numărul de telefon 079 88 70 88 / 022 93 01 91

sau completați formularul:

Despăgubirea de asigurare

Asigurarea CARGO despăgubește, în limita sumei asigurate și a valorii bunurilor transportate care fac obiectul transportului – valoarea pagubei, cheltuielile de transport inclusiv cele vamale și alte cheltuieli dacă sunt justificate prin documente:

În funcție de cuantumul pagubei avem mai multe modalitați de despăgubire:

 • Asigurarea CARGO despăgubește, în limita sumei asigurate și a valorii bunurilor transportate care fac obiectul transportului – valoarea pagubei, cheltuielile de transport inclusiv cele vamale și alte cheltuieli dacă sunt justificate prin documente:
 • Asigurarea CARGO despăgubește, în limita sumei asigurate și a valorii bunurilor transportate care fac obiectul transportului – valoarea pagubei, cheltuielile de transport inclusiv cele vamale și alte cheltuieli dacă sunt justificate prin documente:
 • Asigurarea CARGO despăgubește, în limita sumei asigurate și a valorii bunurilor transportate care fac obiectul transportului – valoarea pagubei, cheltuielile de transport inclusiv cele vamale și alte cheltuieli dacă sunt justificate prin documente:

În cazul dacă contractul de asigurare stabileşte suma asigurată în mărime mai mică decît valoarea de asigurare a încărcăturii, atunci achitarea despăgubirilor de asigurare se efectuează proporţional raportului dintre suma asigurată şi valoarea de asigurare a încărcăturii asigurate.

De asemenea, asigurătorul despăgubește și cheltuielile suplimentare efective făcute în mod rezonabil pentru descărcarea, depozitarea și expedierea mărfii la destinația specificată în polița de asigurare, atunci când, ca urmare a unui risc asigurat, transportul mărfii se termină într-un port sau loc, altul decât cel pentru care marfă este asigurată.

Plată despăgubirii se face de către asigurator în urma solicitării asiguratului și în baza unor documente justificative care să dovedească prejudiciul cauzat de un risc acoperit prin contractul de asigurare. La calcularea sumei de plată se va ține cont și de franșiza menționată în contractul de asigurare. Odată cu primirea despăgubirilor de către asigurat, acesta îl investește pe asigurator in toate drepturile și acțiunile ce derivă din dauna în cauză pentru că, în locul său, asiguratorul să le valorifice.

Despăgubirea vizează daunele produse ca urmare directa a riscurilor întâmplătoare ale transportului.

Excluderi

 • comportarea voit necorespunzătoare a asiguratului;
 • întârzieri la livrare, chiar dacă acestea sunt determinate de un risc asigurat;
 • insolvabilitatea sau neîndeplinirea obligațiilor financiare de către proprietari, administratori, operatori ai navei/mijlocului de transport;
 • scurgerea ordinară, pierderea uzuală în greutate sau volum, sau uzură normală a mărfii asigurate;
 • ambalarea necorespunzătoare, încărcarea, stivuirea și legarea sau amararea necorespunzătoare a mărfii pe mijlocul de transport (inclusiv într-un container), dacă aceste operațiuni sunt efectuate de asigurat sau dacă acesta are cunoștiință despre acestea;
 • viciul propriu sau natura mărfii asigurate;
 • utilizarea armelor nucleare sau contaminarea radioactivă;
 • starea de nenavigabilitate a navei sau a ambarcațiunii sau nepotrivirea mijlocului de transport, dacă aceasta era cunoscută de asigurat;
 • mine, torpile, bombe sau alte arme de război abandonate.